У дома > Производители > Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors

Honeywell Microelectronics & Precision Sensors

Request quote from

Въведение в марката

- Honeywell Microelectronics & Precision Sensors е водещ доставчик на специализирани интегрални схеми за космически и военни пазари и производител на сензори и електроника за различни търговски приложения.
Магниторезисните (MR) сензори на Honeywell са най-чувствителните магнитни сензори в твърдо състояние с ниско поле, които могат да измерват посоката и магнитното поле на магнитните полета от 70 mG (6 nT) до 6 G (0.6 mT). Магниторезисторните сензори на Honeywell могат да определят изменението на земното магнитно поле поради наличието на феромагнитен обект или позиция в земното магнитно поле. Високата честотна лента позволява откриване на автомобили и други черни предмети при високи скорости. Сензорите са безконтактни и работното разстояние зависи от феромагнитната маса, която измерва.

Продукт категория

Дискретни полупроводникови продукти(4 products)

комплекти(1 products)

Платки за развитие, комплекти, програмисти(25 products)

Кабелни сглобки(2 products)

Свързани продукти